Кат. № 127, Мадона с младенеца и Св. Йоан

FAMOUS ARTIST Cross stitch kits

 

№ 134 - Cross stitch kit:
№ 135 - Cross stitch kit:
№ 113 - Cross stitch kit:
Art. № 134 - Cross stitch kit:
"Lady with a fan"
№ 134 - Cross stitch kit:

Art. № 135 - Cross stitch kit:
"Sea serpents-detail"
№ 135 - Cross stitch kit:

Art. № 113 - Cross stitch kit:
"Mother and child"
№ 113 - Cross stitch kit:

№ 114 - Cross stitch kit
№ 118 - Cross stitch kit
№ 119 - Cross stitch kit
Art. № 114 - Cross stitch kit
"The kiss"
№ 114 - Cross stitch kit

Art. № 118 - Cross stitch kit
"The starry night"
№ 118 - Cross stitch kit

Art. № 119 - Cross stitch kit
"Cafe terrace at night"
№ 119 - Cross stitch kit

№ 116 - Cross stitch kit
№ 117 - Cross stitch kit
№ 120 - Cross stitch kit
Art. № 116 - Cross stitch kit
"The Siesta"
№ 116 - Cross stitch kit

Art. № 117 - Cross stitch kit
"Fishing boats on the beach"
№ 117 - Cross stitch kit

Art. № 120 - Cross stitch kit
"The old mill"
№ 120 - Cross stitch kit

№ 137 - Cross stitch kit
№ 138 - Cross stitch kit
№ 121 - Cross stitch kit
Art. № 137 - Cross stitch kit
"Wheatfield with cypresses"
№ 137 - Cross stitch kit

Art. № 138 - Cross stitch kit
"Irises"
№ 138 - Cross stitch kit

Art. № 121 - Cross stitch kit
"Vase with red poppies"
№ 121 - Cross stitch kit

№ 129 - Cross stitch kit
№ 133 - Cross stitch kit
№ 202 - Cross stitch kit
Art. № 129 - Cross stitch kit
"Frozen out"
№ 129 - Cross stitch kit

Art. № 133 - Cross stitch kit
"In the farmyard"
№ 133 - Cross stitch kit

Art. № 202 - Cross stitch kit
"The broken string"
№ 202 - Cross stitch kit

№ 136 - Cross stitch kit
№ 112 - Cross stitch kit
 
Art. № 136 - Cross stitch kit
"Tea time"
№ 136 - Cross stitch kit

Art. № 112 - Cross stitch kit
"A bowl of cherries"
№ 112 - Cross stitch kit